mainImage

Mire való a BIM?

Mit is jelent ez az építőiparban szinte megkerülhetetlen betűszó, ami manapság oly sok félreértésre ad okot? Mindenki hallotta, mindenki használja, de ritka, hogy a megrendelő, kivitelező és tervező ugyanazt érti alatta. Building Information Modeling, avagy Building Information Management. Az ipari gyakorlat alapján a második kifejezés talán közelebb áll a rendszer pontos meghatározásához.

Röviden: 3D modell köré épülő digitális adatbázis, melyben rendelkezésre áll a célépületre vonatkozó minden releváns információ, melyhez a projekt szereplői a szerepkörükhöz megfelelően párhuzamosan hozzáférnek és módosíthatnak az építmény teljes élettartama alatt.

A BIM rendszerre való átállás alapjaiban változtatja meg a tervezés menetét, hiszen a projekt szereplői közötti kapcsolattartásban korábban jelen lévő DWG fájlok, PDF-ek és email-ek ezrei helyett mindenki el tudja érni a számára releváns információt az épület központi adatbázisából.

A tervezés folyamán a társtervezők folyamatosan tudják követni egymás terveit, és szoftveresen szűrni az egyes szakági tervek közötti ellentmondásokat és ütközéseket. Jól koordinált projektek esetén ezzel már a tervezés idején teljes mértékben összehangolt és kivitelezhető dokumentáció készül, jelentősen hatékonyabbá téve a projekt későbbi fázisait.

Egy jól elkészült épületinformációs modellt a kivitelezési fázisban hatékonyan lehet használni ütemtervezésre (4D BIM) valamint pontos költségvetés készítésre (5D BIM), ami egy nagyberuházás esetén komoly előnyt jelent a hagyományos, lényegesen manuálisabb rendszerekkel szemben.
A kivitelezési fázist követően az üzemeltetésben még nagyobb szerepe van a modellnek, hiszen a modellelemekhez tartozó üzemeltetési paraméterek segítségével még évtizedekig lehet hatékonyan működtetni az épületet.

A fenti előnyök kihasználására alkalmas modell fő részei a tervezési fázisban kerülnek kialakításra. A tervező cégeknek szükségszerűen el kell sajátítania azokat az ismereteket, melyek segítségével a megrendelői és szerződéses követelményeknek megfelelő modell adatbázist tudnak biztosítani.